Lillomarkas Venner
slår ring om natur- og friluftsinteressene i marka

BLI MEDLEM!

DETTE SKJER I LILLOMARKA:

Sesongens turprogram er under utarbeiding. Se det foreløpige turprogrammet her. Følg med for å se løpende oppdateringer.

Torsdag 2. juni: Fugletur på Hestejordene. Oppmøte kl 19 på parkeringsplassen ved Krigsskolen

DNT Oslo og omegn arrangerer nærturer i bl.a. Lillomarka. Se turprogrammene:
Torsdager kl 11: Nærturer fra Tonsenhagen skole. Oppstart torsdag 7. januar.
Tirsdager kl 11: Nærturer fra Ammerud T-bane. Oppstart tirsdag 5. januar.Lillomarkas venner:
Formål
Vedtekter
Kontakt oss
Årsberetning 2015
Tidligere årsberetninger
Referat fra årsmøtet 2016

Brev, uttalelser og avisinnlegg fra Lillomarkas Venner

Turtips for Lillomarka

Turkompisen - kart

Bruk hue - sykkelvett i marka

Bruk hue-brosjyren: En veiledning til allemannsretten

Hestejordeneprosjektet

Ravnkollen

Galleri Lillomarka

Kultur- og naturminner i Lillomarka

Postkort fra Lillomarka

Hvordan blir været på Lilloseter?.

Skiløypepreparering, status

Arkiv 2014
Arkiv 2013
Arkiv 2012
Arkiv 2010
Arkiv 2009
Arkiv 2008
Arkiv 2007
Arkiv 2006Andre nyttige lenker


Søk etter:

Arkiv

Det er på Hestejordene det skjer: gjerdesjauing og fugletur!

Onsdag 1. juni rigger vi til for Alnahestene på Linderudbeitet. Vi rydder gjerdetrase, trekker tråd og kobler strøm, velkommen til å ta i et tak! Her er invitasjonen.
Dagen etter, torsdag 2. juni, skal vi ikke jobbe, men bare nyte - nemlig en aftenkonsert med fuglesang. Og hvis du vil vite hvilke fugler som synger, så vet turleder Bjørn Einar det. Ta gjerne med en kikkert. Her er invitasjonen.
Velkommen!
23.05.2016


Raus pengegave til Lillomarkas Venner

Lillomarkas Venner har mottatt en gave på 22 000 kr fra Aksjonskomiteen mot skytestøy i Lillomarka. Aksjonskomiteen har ikke vært i aktivitet på flere år, og det tidligere styret fant at Lillomarkas Venner var en naturlig arvtaker av restbeholdningen til aksjonskomiteen.
Aksjonskomiteen ble dannet da Oslo Østre skytterlag på 90-tallet ville flytte skytebanen sin 300 m inn i marka. Den opprinnelige skytebanen lå kloss inntil bebyggelsen på Årvoll, og skytestøy var et stort problem både i bebyggelsen og i marka. Skytterlaget ville derfor lage en ny og moderne skytebanen innenfor den gamle banen, og finansiere denne ved å selge tomt til næringsbygg der den gamle standplassen lå. Aksjonskomiteen mot skytestøy hadde som formål å få skytebanen helt vekk, flyttet til et sted hvor sjenansen ikke ville bli så stor, eller alternativt gjøre om den eksisterende banen til en helt innelukket bane.
Aksjonskomiteen tapte, og en ny skytebane ble anlagt omtrent 300 m innenfor den gamle. Den frigjorte tomta ble solgt til næringsformål, men firmaet som kjøpte tomta fikk, etter påtrykk fra naboene, videresolgt denne til boligformål. Det ble en del klager på skytestøy fra de nye boligene (Årvollskogen), men dette har stilnet av.
Lillomarkas Venner var en aktiv medspiller i kampen mot skytestøy i marka, og aksjonskomiteen besluttet derfor å overføre de ubrukte midlene til oss. Vi takker for den rause gaven, og skal sørge for at pengene brukes for å videreføre arbeidet for at Lillomarkas kvaliteter ikke skal forringes av støy og andre aktiviteter som ødelegger naturopplevelsen
Bildet (klikk for forstørrelse) er fra Google maps og viser Årvoll skytebane i dag
01.05.2016


Beitesesongen nærmer seg

Det begynner å krible i kubeina på Nordre Lindeberg, og vi gleder oss til å se våryre kalver på Hestejordene fra starten av mai.
Da trengs det gjerder, og vi rigger til første gjerde, på Rødtvetbeitet, fredasg 29. april fra kl 17:30.
Vi rydder traseen, setter opp gjerdestolper, trekker tråd og monterer strøm. Velkommen med og ta gjerne med arbeidshansker, litt hendig verktøy, grensaks og tursag.
Og underveis er det pizzapause :)
Se plakaten.
24.04.2016


Fikk du ikke med deg årsmøtet?

Da kan du ta kortversjonen her:
Rundt 40 medlemmer var samlet i Grorudveien 3, og fikk med seg et innholdsrikt årsmøte, ledet med myndig hånd av Håvard Pedersen. Etter årsmøtet holdt Kristoffer Bøhn fra Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) et meget engasjerende foredrag om urbant biomangfold, med hovedvekt på Oslo som en biologisk hot spot.
Les forhåndsomtalen av årsmøtet i Akers avis/Groruddalen.
Les referatet fra årsmøtet.
Og få med deg SABIMA-foredraget (det kan ta litt tid å laste ned, vær tålmodeg).
17.04.2016


Årsmøte i Lillomarkas Venner og SABIMA-foredrag onsdag 16. mars

Det er tid for Lillomarkas Venners årsmøte. Velkommen til Grorudveien 3 onsdag 16. mars kl 19 for å bli oppdatert på hva vi har jobbet med det siste året og for å ha inflytelse på foreningens arbeid framover.
Invitasjonen til årsmøtet ligger her.
Årsberetningen gir en oversikt over aktiviteten i 2015.
Regnskapet for 2015 ligger her.
Styret fremmer forslag om at årsmøtet vedtar en uttalelse vedrørende Ravnkollensaken. Les uttalelsen her.
Etter årsmøtet inviterer vi alle interesserte, medlemmer eller ei, til et spennende foredrag med SABIMA (SAmarbeidsrådet for BIologisk MAngfold). Kristoffer Bøhn vil fortelle om Oslo, og Lillomarka spesielt, som hot-spot for biologisk mangfold. Dette er et tema som kaster lys over den aktuelle problematikken rundt tap av artsmangfold og arbeidet for å bevare produksjonsevne og mangfold til de som kommer etter oss. Les om SABIMA her.
Foto: Vinterstemning ved Stokkvann (Frode O.Hansen)
22.02.2016


Aktivitetsdag på Isdammen

Søndag 7. februar er det vinter-aktivitetsdag for alle på Isdammen. Det blir vinteraktiviteter for barn, bål med grilling av pølser og pinne-brød, isskjæring, rappellering, isfiske for barn og andre aktiviteter.
Velkommen kl. 11 – 14.
Arrangør: Friluftslivets samarbeidsutvalg i Bjerke bydel, Lillomarkas Venner, Bjerke storvel, Oslo elveforum, 7. Oslo spreidergruppe.
Samarbeidspartnere: Isdammens venner, Bjerke bydel, Groruddalssatsingen
Se plakaten her.
29.01.2016


Filmen om uteligger-Harald ligger nå ute på YouTube

Er det noen som husker filmen som Håvard Pedersen viste på Lillomarkas Venners forrige årsmøte? Det var Helene Sommers film, "Nybyggeren", og handler om Harald Grandes uteliggertilværelse i Grefsenåsen. Filmen kommer inn på bakgrunnen for den uteliggersituasjonen som oppsto etter siste krig. Det var boligmangel i Oslo. Familier og par ble gitt prioritet når boliger ble tildelt, og mange enslige slet med å finne husvære. Mange endte opp med å bygge ulovlige skur i skogen rundt byen.
Filmen har vært vist for fulle hus i flere anledninger, og nå er den tilgjengelig for alle.
Se filmen her.

Kulturminneskilt ved hytta til Harald
24.01.2016


Godt nytt Lillomarkaår!

Lillomarka hilser det nye året med vakre isformasjoner og stemningsfullt vinterlys. En stille tidligvinter venter den som tar turen ut i skogen.

Vil du ha noen å slå følge med, ta en titt på Turistforeningens turprogrammer for nærturer i Lillomarka. Dette er 2-3-timersturer, som starter fra Tonsenhagen og Ammerud kl 11 på henholdsvis torsdager og tirsdager. Programmene for vårsesongen 2016 er allerede klare:

Turer med start fra busstoppen ved Tonsenhagen skole torsdager kl 11.
Turer med start fra Ammerud T-banestasjon tirsdager kl 11.

Se bilder fra fjorårets turer her.
Bekk i romjulsskogen
02.01.2016


Medlemsmøte om naturopplevelse i nærskogen

En oppsummering av møtet ligger her.
Lillomarkas venner ønsker alle velkommen til Åpent møte med tema "Betydningen av vår nære natur" torsdag 12. november kl. 19.00 i Grorud bydels møtelokaler i Grorudveien 3.
Sigmund Hågvar, entomolog og professor i natur- og miljøvern, innleder om naturopplevelsens kvaliteter. Deretter inviterer vi til kommentarer og diskusjon rundt temaet "Hva med beskyttelse av Lillomarka?". Frode O. Hansen, leder i Lillomarkas Venner, innleder.
Se hele invitasjonen her
Les oppslag i Akers avis/Groruddalen her.
Les leserinnlegget i Akers avis om Lillomarkas Venners arbeid her.
11.11.2015


Markavennlig byrådserklæring: nei til Ravnkollenutbygging og aktivitetssoner

Den nylig presenterte byrådserklæringen til de tre samarbeidspartiene AP, MDG og SV har mange hyggelige nyheter for markaforvaltningen og grønn byutvikling, også for Lillomarka spesielt. Vi merker oss spesielt at Ravnkollen vernes mot utbygging og at aktivitetssoner skal ut av kommuneplanen. En stor takk til alle som har vært med og kjempe dette gjennom!
Vi sakser fra kapittelet om naturvern og biologisk mangfold:
"Byrådet vil:
- verne Ravnkollen mot utbygging
- Registrere bolignære friluftsområder («hundremeterskoger») og ta vare på viktige områder for uorganisert friluftsliv
- Bevare Oslos mest verdifulle kulturlandskap, både i byen og i randsonen
....
Oslomarka
Byrådet vil føre en offensiv markapolitikk med en langsiktig og fremsynt forvaltning av marka. Verdifulle naturverdier skal restaureres, samtidig som Oslomarkas kvaliteter for naturopplevelser, friluftsliv og idrett skal bevares og styrkes i tett samarbeid med frilufts- og miljøorganisasjoner og idrettslag. Markagrensa ligger fast.
Byrådet vil:
- Lage en strategi for å reetablere større sammenhengende villmarkspregede områder og intakte økosystemer i Oslomarka
- Fjerne aktivitetssonene fra kommuneplanen
- Legge til rette for å vedlikeholde og videreutvikle Oslomarkas unike tilbud av løyper, stier og sykkelveier
- Arbeide videre for å opprette nasjonalpark i Østmarka i samarbeid med staten og nabokommuner
- Arbeide for å gi et større område i Lillomarka bedre vern, og verne gjenværende gammelskoger i Oslos del av marka
- Ikke utvide dimensjoneringen på skogsbilveier, eller bygge nye veier som kun anlegges for kommersiell virksomhet

Vi ser fram til samarbeidet! Hele byrådserklæringen finner du her.
20.10.2015

Forslaget om Lillomarka landskapsvernområde er lansert!

I lengre tid har L illomarkas Venner i samarbeid med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus arbeidet med å utforme et forslag til landskapsvernområde i Lillomarka. Lillomarka er proppfull av variert og spennende natur, og i tillegg er det tett med kulturminner av alle slag, bare se kulturminneoversikten her. Og denne indrefileten av et friluftsområde er lett tilgjengelig for veldig mange mennesker. Derfor foreslår vi å verne de beste 31km2 av Lillomarka, mot utbygging, anlegg og industriskogbruk. Se avgrensningen her.
Les hele forslaget her.
Les Dagsavisens oppslag om saken.

Avgrensningen av det foreslåtte landskapsvernområdet
24.09.2015


Takk til alle som skrev under oppropet mot aktivitetssoner!

Underskriftene, 5.605 i tallet, er overlevert Høyres gruppeleder i Samferdsels- og miljøkomitéen. Aktivitetssonene ble vedtatt på Bystyremøtet 23. september, men kampen fortsetter:
- For det første skal kommuneplanen godkjennes av Fylkesmannen. Vi vil jobbe for å få underkjent sonene som i strid med Markaloven.
- Bystyret har fått et nytt flertall, som er imot aktivitetssoner
- Vi har fått samtlige partier, utenom FrP til å gå langt i å love at det kun er ubetydelig tiltak («reversible inngrep») som skal kunne tillates. Vi kommer til å følge med, og skrike ut, dersom noen går over streken
- Vi har fått en betydelig bedre balanse mellom idrett og friluftsliv - debattmessig. Politikerne har fått øynene opp for at vi – alle de uorganiserte brukerne –faktisk er i et betydelig flertall, og at vårt friluftsliv er byens viktigste helsefaktor. At så mange har engasjert seg gjør det tyngre å foreslå å ta biter av Marka.

Bildet: Linderudkollen, en sone med mye aktivitet om dagen
24.09.2015


Hva mener partiene i viktige markasaker?

Lillomarkas venner har stilt spørsmål til Oslopartiene om våre to viktigste saker:
Spørsmål om Ravnkollen: Vil ditt parti, i valgkampen og etter valget, gå IMOT et eventuelt forslag om å ta hele eller deler av Ravnkollen ut av Marka, med boligutbygging som formål, i bytte med andre områder?
Spørsmål om aktivitetssoner: Vil ditt parti gå IMOT opprettelse av aktivitetssoner i Marka utover områder som allerede er avsatt til idrett og aktiviteter?
Partiene svar kan leses her.
Vi håper svarene kan bidra til å danne grunnlag for stemmegivningen ved valget.
30.08.2015


Nei til anleggssoner i marka!

Forslaget til ny kommuneplan mot 2030 utgjør en alvorlig trussel mot marka. De planlagte ”aktivitetssonene”, som i realiteten er anleggssoner, omfatter hele 27 km2 av nærskogene og hundremeterskogene som i dag er de mest brukte områdene i marka. I anleggssonene vil det legges til rette for å hogge skogen og erstatte naturen med idrettsanlegg for såkalte urbane aktiviteter, som ballbaner og skateanlegg. I 2005 vedtok Bystyret enstemmig at kommuneskogene skulle bevares og utvikles for allsidig friluftsliv, varierte naturopplevelser, ro og stillhet. De foreslåtte anleggssonene er i strid med både markaloven, dens intensjoner og forarbeider, og Bystyrets vedtak fra 2005.
Protester mot anleggssonene her.
Følg debatten:
Aftenposten 7. september
Aftenposten 5. september
Dagbladet 4. september
Dagbladet 3. september
Nordre Aker budstikke 31. august
Dagbladet 31. august
Naturvernforbundet 24. august
Dagbladet 21. august
Dagsavisen 14. august
Dagsavisen 3. august
Dagsavisen 30. juli
Dagsavisen 27. juli

Bildet: Lillomarka med allerede eksisterende idrettsanlegg (gult) og nye aktivitetssoner (blått)
24.08.2015


Lørdag 5. september: Friluftslivsdag på Ravnkollen, Romsås

Velkommen til spennende friluftslivsdag på Ravnkollen på Romsås. Ta med familie og venner og bli med!
Mange spennende aktiviteter, noe for enhver smak.
Arrangementet er et samarbeide mellom Lillomarkas Venner og Romsås Frivillighetssentral/Trygg i Naturen og bydel Grorud.
Det blir også Natt i Naturen, teltovernatting for alle som ønsker.
Del gjerne videre.
17.08.2015


Tirsdag 1. september: Sopptur på Slattum

Nå er det tid for sopptur!
Turleder Siv Moen, erfaren soppkontrollør, tar oss med på tur i soppeldoradoet på Slattum. Vi ser på både nyttevekstsopp og mer kuriøse arter.
Oppmøte på parkeringsplassen ved Slattum skole kl 17:30.
Turen varer til ca. kl 19:30.
Arrangementet er et samarbeide mellom Lillomarkas Venner og Romerike sopp- og nyttevekstforening.

Sitronkorallsopp fra fjorårets sopptur
30.08.2015


Søndag 23. august: Stor sykkelkampanje i Oslomarka: Bruk hue - vis hensyn

Friluftslivs- og sykkelorganisasjonene i Osloområdet står sammen for å gjøre det enda triveligere å gå og sykle i Marka. Søndag 23. august arrangeres sykkelkampanjen "Bruk hue – vis hensyn" for andre året på rad. Det er kampanjeplasser på 13 utfartssteder i Oslomarka, blant annet to steder i Lillomarka: ved Badedammen på Grorud og på Solemskogen. Lillomarkas Venner er med på kampanjen. Møt oss og andre friluftsorganisasjoner der søndag 23. august. I tillegg utfordrer vi publikum til å oppdatere seg på de 10 sykkelvettreglene for Marka.
Les mer her.
16.08.2015


Nei til aktivitetessoner

Lillomarkas Venner og andre friluftsorganisasjoner advarer mot de foreslåtte aktivitetssonene i marka. Marka må bevares som naturområde til allmenn rekreasjon, ikke bygges ned med anlegg for urbane aktiviteter.
Les mer i Dagsavisens oppslag 27. juli.

27.07.2015


Sommerhilsen fra Lillomarkas Venner

Vi har fått et nytt naturreservat denne våren og en første delseier i Ravnkollensaken. Les om dette og om de andre sakene vi har jobba med denne våren i vår sommerhilsen, som du finner her.

Lillomarka naturreservat
27.06.2015


Tur med tema skog og skogforvaltning

Tirsdag 9. juni ønsker vi velkommen til en tur med tema skog og skogforvaltning. Knut Johansson er skogforvalter i Bymiljøetaten, og primus motor bak etatens friluftslivsvennlige hogstregime med plukkhogst framfor flatehogst. Han er turleder på vår neste tur, som går i området mellom Alunsjøen, Svartkulp og Breisjøen.
Oppmøte på utfartsparkeringen i Lilloseterveien kl. 17.
Se sesongens turprogram her.

Mørk og tett plantefeltskog
05.06.2015


Tur til Lillomarka naturreservat

Onsdag 3. juni ønsker vi velkommen til en sommerkveld i Lillomarka. Vi tar turen til de sørligste delene av det nyopprettete Lillomarka naturreservat: Revlikollen og Slengfehøgda. Våre turledere kjenner markas gammelskog bedre enn de aller fleste, NOA-leder Gjermund Andersen og Nina-forsker Egil Bendiksen.
Turen arrangeres i samarbeid med Naturvernforbundet i Oslo og Akershus.
Oppmøte: kl 18:00 på parkeringsplassen på Solemskogen.
Les mer om turen her
Se sesongens turprogram her.
Revlitjern, foto: Jon Farmen
29.05.2015


Tur langs øvre del av Alna

Onsdag 27. mai ønsker vi velkommen til tur langs øvre del av Alna. Vi ser på natur og vegetasjon langs øvre del av Alna fra Kalbakkenbrua opp til Huken. Ha gjerne fottøy for å gå ut i terrenget utenfor turveiene.
Turleder er NINA-forsker Egil Bendiksen, som kjenner Alnas flora og fauna bedre enn de fleste, og har skrevet denne rapporten.
Last ned Naturvernforbundets naturkart for området. Her beskrives Alnas naturverdier. Noen av disse verdiene er dessverre nå redusert til fordel for mer ordinært parkanlegg og noe overdimensjonerte turveier, men vi nyter og blir informert om den flotte naturen og livet som fortsatt er igjen.
Oppmøte kl 18:30 ved kiosken på Grorud T-banestasjon.
Se sesongens turprogram her.

Alna ved Trondheimsveien
22.05.2015


Velkommen med på tur i Lillomarka!

Tursesongen starter opp, og første tur ut er fugleturen på Hestejordene. Den går tirsdag 19. mai. Vi satser i år på å fange inn fuglenes kveldssangklimaks. Fuglene synger som kjent om morgenen, slik vi har opplevd tidligere år, men de har også en sangtopp mot kvelden, som vi velger å oppleve i år. Ta gjerne med kikkert.
Oppmøte på parkeringsplassen ved Krigsskolen i Utfartsveien kl 20.
Turleder: Bjørn Einar Sakseid.
Bli med på vårens vakreste kveldskonsert!
Se hele turprogrammet her.
Kjernebiter, observert på Hestejordene 14. mai (foto: Bjørn Einar Sakseid)
16.05.2015


Markering på Ravnkollen

Beboeraksjonen inviterer til en markering på Ravnkollen lørdag 25.4. kl 1400. Bakgrunnen er at byrådet har nå trukket forslaget om utbygging på Ravnkollen. Det er gledelig at det massive presset mot utbygging av Ravnkollen har ført fram i første runde. Dette markeres lørdag 25. april kl 14:00 på "Utsikten" på Ravnkollen.
Byrådet varsler at de vil komme tilbake med et nytt forslag om utbygging på Ravnkollen senere. LV og beboergruppa fortsetter kampen for å bevare markagrensa på Ravnkollen til saken legges død.
Program for markeringen.
Utsikt fra Ravnkollen
24.04.2015


Lillomarka naturreservat opprettet!

Omsider ble Lillomarka naturreservat, sammen med 8 andre reservater i Oslomarka, opprettet, etter en lang og kronglete prosess. Dette er et 3.2 km2 stort sammenhengende eventyrskogeldorado i hjertet av Lillomarka, fra Store Gryta og Revlikollen og Slengfehøgda i sør, opp Grytadalen til Granberget og Nordre Langevann i nord. Denne lett tilgjengelige perlen av artsrik gammelskog i vilt og vakkert terreng er sikret for oss og for kommende generasjoners friluftsliv, naturglede og fysiske utfoldelse. God tur i Lillomarka naturreservat!
Se kartet over området her.
Les om vernet på Miljødirektoratets sider.
Les verneforskriftene her.

Jonfruputten, helt nord i reservatet, foto: Jon Farmen
23.03.2015


Vårtegn i Lillomarka

Nå som snøen trekker seg sakte innover i marka, begynner vi å lete etter vårtegn her i lavereliggende strøk. Mange av oss har allerede funnet hestehov, og gåsungene er på vei. Et annet vakkert vårtegn er soppen skarlagen vårbeger, som vokser på orepinner på fuktige plasser, for eksempel på Hestejordene. I likhet med både trøfler, morkler og penicillin er den en sekksporesopp, men den er verken noen delikatesse eller særlig betennelseshemmende.

Skarlagen vårbeger på Hestejordene, foto: Bjørn Einar Sakseid
17.03.2015


Lillomarkanatur på rødlista

Rødlista er en oversikt over arter som står i fare for å dø ut. Artsdatabanken jobber nå med en ny rødliste for arter i Norge. Denne vil bli offentliggjort i november i år. Det er nå åpnet for innsyn i det foreløpige forslaget til rødliste, og man kan komme med innspill og utfyllende informasjon, se her. Vi smugkikker inn i rødlista og finner fire Lillomarkaarter:
Flytegro som i Norge bare finnes i Lillomarka og Maridalen.
Myrflangre, som vokser på slåttemyra, som slås av Maridalens venner.
Gulstripet bjørneblomsterflue, som bor på Hestejordene.
Veikstarr, som vokser ved Svartkulp.
Springfrødråpemåler, som vi fanget i felle på Hestejordene.
...foruten et 50-talls til.

Flytegro i Breisjøen, foto: Bjørn Einar Sakseid
11.03.2015


Ut på tur!

Nå som årets siste skitur i Lillomarka nærmer seg, om den ikke allerede er unnagjort, er det tid for å tenke på kommende sesongs Lillomarkaturer. Turprogrammet utarbeides i disse dager. Selv om noen av turene fortsatt er på idestadiet, drister vi oss til å legge ut en helt foreløpig versjon av programmet, for å få det til å klø litt i turfoten. Bilder fra fjorårets mange turer finner du her.

Fra fjorårets tur til eventyrskogen ved Trollvann, foto: Frode O. Hansen
11.03.2015


Velkommen til Lillomarkas Venners årsmøte

Lillomarkas venner avholder årsmøte på Årvoll gård onsdag 18. mars kl. 19.00, se innkallingen.
Etter årsmøtet får vi kulturinnslag ved skuespiller Jan Hårstad. Deretter vil Håvard Pedersen vise Helene Sommers film om uteliggerhytta i Grefsenåsen, og fortelle om livet til uteliggerne i Lillomarka.
Årsmøtepapirene sendes ut i disse dager, men kan også leses her:
Lillomarkas Venners årsberetning
Et foreløpig urevidert regnskap med noter (revidert regnskap legges fram på årsmøtet)
Styrets forslag til endringer i vedtektene
15.02.2015


Les flere nyheter her


Dette er Lillomarkas venners hjemmesider.
Antall besøk:
Epost: post(at)lillomarkasvenner.no