Lillomarkas venner

BLI MEDLEM!

DETTE SKJER I LILLOMARKA:

Sesongens turprogram er under utarbeiding

Onsdag 5. april Lillomarkas Venners årsmøte på Årvoll gård

Se andre turarrangementer i Lillomarka på turtipssiden


Lillomarkas venner:
Vervebrosjyre - last ned og del ut!
Formål
Vedtekter
Kontakt oss
Årsberetning 2015
Tidligere årsberetninger
Referat fra årsmøtet 2016

Brev, uttalelser og avisinnlegg fra Lillomarkas Venner

Turtips for Lillomarka

Turkompisen - kart

Bruk hue - sykkelvett i marka

Bruk hue-brosjyren: En veiledning til allemannsretten

Hestejordeneprosjektet

Ravnkollen

Galleri Lillomarka

Kultur- og naturminner i Lillomarka

Postkort fra Lillomarka

Hvordan blir været på Lilloseter?.

Skiløypepreparering, status

Arkiv 2014
Arkiv 2013
Arkiv 2012
Arkiv 2010
Arkiv 2009
Arkiv 2008
Arkiv 2007
Arkiv 2006Andre nyttige lenker


Søk etter:

Arkiv

Bli medlem!

Nærheten til marka er viktig for oss byboere. Med sin nærhet til der folk bor er Lillomarka en verdifull ressurs som rekreasjonsområde for stressede bymennesker, som trenings- og mosjonsarena og som lære- og opplevelsesområde for fritidsaktiviteter, skoler og barnehager.

Disse mulighetene har vi i dag, men det er et stadig press på å bebygge deler av marka, lage flere skogsbilveier, drive mer kommersiell skogsdrift og ta deler av marka til annen anleggsvirksomhet.

Å verne marka slik at også de neste generasjonene får glede av den er et kontinuerlig arbeid. Lillomarkas venner har siden 1969, i samarbeid med enkeltpersoner, myndigheter, grunneiere, organisasjoner og skoler vært en pådriver i dette arbeidet. Det er viktig at arbeidet fortsetter. Vi trenger derfor flere som støtter oss i dette arbeidet.

Vi oppfordrer dere medlemmer til å verve nye venner. Verveskriv kan fåes ved henvendelse til kasserer Bente Økland.

Vi oppfordrer også medlemmer til å stille til valg til styret. Gi oss beskjed dersom du har lyst til å gjøre en ekstra innsats for Lillomarka en periode!

Medlemskontingent:
Pensjonister/studenter og arbeidsledige: kr 75
Enkeltmedlemmer: kr 100,
Familiemedlemskap: kr 150
Organisasjoner/borettslag/sameier: kr 200

Adresse:
Lillomarkas venner,
v/Bente Økland,
Nordtvetveien 8,
0952 Oslo
konto 0530 30 46455

Husk å skrive fullt navn, full adresse, telefonnummer, og helst e-post-adresse.


Epost:post(at)lillomarkasvenner.no