Uttalelser
Lillomarkas venner

BLI MEDLEM!

DETTE SKJER I LILLOMARKA:

Sesongens turprogram er under utarbeiding

Onsdag 5. april Lillomarkas Venners årsmøte på Årvoll gård

Se andre turarrangementer i Lillomarka på turtipssiden


Lillomarkas venner:
Vervebrosjyre - last ned og del ut!
Formål
Vedtekter
Kontakt oss
Årsberetning 2015
Tidligere årsberetninger
Referat fra årsmøtet 2016

Brev, uttalelser og avisinnlegg fra Lillomarkas Venner

Turtips for Lillomarka

Turkompisen - kart

Bruk hue - sykkelvett i marka

Bruk hue-brosjyren: En veiledning til allemannsretten

Hestejordeneprosjektet

Ravnkollen

Galleri Lillomarka

Kultur- og naturminner i Lillomarka

Postkort fra Lillomarka

Hvordan blir været på Lilloseter?.

Skiløypepreparering, status

Arkiv 2014
Arkiv 2013
Arkiv 2012
Arkiv 2010
Arkiv 2009
Arkiv 2008
Arkiv 2007
Arkiv 2006Andre nyttige lenker


Søk etter:

Arkiv

Brev, uttalelser og avisinnlegg fra Lillomarkas Venner:1. mars 2017: Merknader til søknad om dispensasjon fra markaloven i forbindelse med oppføring av fire lysmaster ved Lillomarka arena


23. februar 2017: Brev til Kontrollutvalget i Oslo kommune: Anmodning om vurdering av kommunens saksbehandling i forbindelse med ulovlig utført anleggsarbeid ved Linderudkollen


13. februar 2017: Brev til Strand/Løken Arkitekter AS og Plan og bygningsetaten: Uttalelse til søknad fra Bymiljøetaten v. Strand/Løken Arkitekter AS om godkjenning av kunstsnølangrennsanlegg på Linderudkollen.


20. januar 2017: Brev til Oslo og omland friluftsråd om arbeidsoppgavene til Samarbeidsforum for sykling i Marka


19. januar 2017: Brev til byrådsavdelingen for miljø og samferdsel med våre merknader til utkast til mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger


30. desember 2016: Brev til Plan- og bygningsetaten med krav om å stoppe ulovlighetene i tilknytning til Linderudkollen langrennsarena


28. november 2016: Purring på byrådet om prosessen for å fjerne aktivitetssonen i Marka fra kommuneplanen


28. november 2016: Purring på svar på henvendelsen 16. juni om å fjerne ”opsjon” på naturområdene nord for Huken fra reguleringsplanen


11. november 2016: Innspill til konseptutvalgsutredningen om Årvolldammen/Hovinbekken


19. oktober 2016: E-post til byrådet om prosessen videre for å fjerne aktivitetssonen i Marka fra kommuneplanen


17. oktober 2016: Vedlegg til brev til Nittedal kommune vedrørende skiløyper Nittedal: omfattende endringer i løypetraseer


17. oktober 2016: Brev til Nittedal kommune vedrørende skiløyper Nittedal: omfattende endringer i løypetraseer


15. oktober 2016: Høringsuttalelse fra Lillomarkas Venner – Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger


22. september 2016: E-post til Gjelleråsen idrettsforening om løypeutvidelse


20. september 2016: E-post til BYM: Utilstrekkelig toalett tilbud ved Badedammen, bålbrenning og utvidelse av vei


18. september 2016: Oppslag i Varingen: Lillomarkas Venner vil ha flere medlemmer


15. september 2016: Vedlegg til brev til Fylkesmannen: Klage på nylaget sykkelsti i Lillomarka naturreservat


15. september 2016: Brev til Fylkesmannen: Klage på nylaget sykkelsti i Lillomarka naturreservat


16. juni 2016: Brev til Byråd for kultur, idrett og frivillighet og Kultur- og idrettsbygg: ønske om å fjerne ”opsjon” på naturområdene nord for Huken fra reguleringsplanen


24. mai 2016: Ny klage på mangelfull journalføring i Bymiljøetaten og Kultur- og idrettsbygg


12. mai 2016: Uttalelse vedrørende Grorud sentrum - Oppstart av planarbeid og nytt planprogram


15. mars 2016: Spørsmål/innsigelse vedrørende Sluttbehandling av områdereguleringsplan for helårstrasé Lilloseter – Sinober – Burås, angående formulering om bredden


2. mars 2016: Bruk av el-sykler i utmark: Høringsuttalelse til forslag om endringer i markaloven, forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, verneforskrifter og friluftsloven


22. februar 2016: Bemerkninger til planforslag: detaljregulering med konsekvensutredning av Utfartsveien 1-4, Linderud leir til Forsvarsformål, sendt til Plan- og bygningsetaten.


20. februar 2016: Kommentarer til forslag om detaljregulering av helårs turvei fra Sølvdobla til Sandbakken i Østmarka i forbindelse med offentlig ettersyn, sendt til Plan- og bygningsetaten.


7. februar 2016: Brev til byråd for kultur, idrett og frivillighet, byråd for muljø og samferdsel og byråd for byutvikling om 1) Oslo kommunes saksbehandling angående Linderudkollen skianlegg, 2) forslag til mulig endring av planene for Lillomarka arena og 3) Forespørsel om møte/deputasjon


24. januar 2016: Klage på tillatelse til drift av Huken pukk- og asfaltverk sendt til Miljødirektoratet


22. januar 2016: Notis i Akers Avis Groruddalen: presisjon om Lillomarka landskapsvernområde


22. desember 2015: Klage på vedtak i Nittedal kommunestyre, sak 110/15, områdereguleringsplan for helårstrasé Lilloseter – Sinober – Burås


11. desember 2015: Notat til Byråden for miljø og samferdsel om saksbehandling, fra Lillomarkas Venner, Østmarkas Venner og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus


9. desember 2015: Leserinnlegg sendt til Akers Avis Groruddalen: Om Linderudkollen skianlegg


8. desember 2015: Brev til det nye byrådet: gratulerer med valget og forventninger


25. november 2015: Akers Avis Groruddalen: "Ravnkollensaken bør få et etterspill", innlegg av Heidi Trøen/Beboerforeningen


20. november 2015: Varingen: Bålkos med Frode Hansen og Gjermund Andersen, om Lillomarka landskapsvernområde


6. november 2015: Aker Avis Groruddalen: Kronikk av Frode Hansen: "Kampen for Lillomarka"


3. november 2015: Aker Avis Groruddalen: "Slutter aldri å kjempe for marka", oppslag med Frode Hansen og invitasjon til åpent møte


18. september 2015: Ny og utvidet høringsuttalelse fra Lillomarkas venner - behovsplan og handlingsplan for idrett og friluftsliv 2016 – 2026, utsatt høringsfrist


8. september 2015: Dagsavisen: Navn i nyhetene: Gjermund Andersen


5. september 2015: Innlegg i Aftenposten om Venstre og aktivitetssonene


27. august 2015: Innlegg til Dagsavisen om aktivitetssoner


14. august 2015: Uttalelse fra Lillomarkas venner til PBE/EBY mot salg og utbygging av eiendom ved markagrensa på Romsås


23. juli 2015: Høringsuttalelse fra Lillomarkas venner - behovsplan og handlingsplan for idrett og friluftsliv 2016 – 2026


23. juli 2015: Dagsavisen: Bråk om fred og ro. Oppslag med Lillomarkas Venner om aktivitetssoner.


28. mai 2015: Protest mot lyssetteing av turvei D9, øverste del, oppfølging


19. mai 2015: Til Sivilombudsmannen: forespørsel om lovligheten av bydelene Grorud og Stovners vedtak om bygging i marka og endring av markagrensa


14. mai 2015: Leserinnlegg til Aksers avis GD om Ravnkollen


22. april 2015: Uttalelse til Nittedal kommune om forslag til områdereguleringsplan for helårstrasé Lilloseter – Sinober – Burås


14. februar 2015: E-post til Skiforeningen med oppfordring til å vise hele Lillomarkas løypenett i løypekartet


5. februar 2015: Høringsuttalelse – søknad om ny tillatelse til videre drift av pukk- og asfaltverk på Huken


29. januar 2015: Innspill til Nittedals kommuneplan 2015-2027


28. januar 2015: Nationen: Innlegg i vernedebatten av Egil Bendiksen


26. januar 2015: Brev til Oslo kommune, BYM, om behovet for videreføring av skogoppsynsoppgavene etter Håvard Pedersen


24. januar 2015: Klage på vedtak fattet av Landbrukskontoret for Ringrike og Hole vedr. Dammyrdalveien – krav om oppsettende virkning


21. januar 2015: Påklage tillatelse til tiltak Ammerud – lyssetting turvei D9 Huken


20. januar 2015: Brev til byråd Guri Melby om Lillomarka landskapsvernområde


21. november 2014: Uttalelse om prosjektet Turvei D9 Ammerud – Lillomarka – belysningsanlegg


28. oktober 2014: Forslag til vedtak i Markarådet om markagrenseendringer i Oslo


20. august 2014: Brev til Fylkesmannen om bekymring for avrenning fra Huken til Alna


18. august 2014: Brev til Sivilombudsmannen: anmodning om vurdering av lovligheten av Oslo kommunes høring av forslag til endring av markagrensa


15. august 2014: Brev til VAV og BYM om vannkvaliteten i Badedammen ved Grorud


12. juni 2014: Anmodning om lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59, sendt til FMOA fra Beboergruppa Bevar skogen på Romsås og vern Markagrensa på Ravnkollen


28. mai 2014: Ditt Oslo: Hardt angrep på markaloven


13. juni 2014: Høringsuttalelse: områder i Marka som foreslås vernet som naturreservat


12. juni 2014: Anmodning om lovlighetskontroll av Byrådet i Oslo kommunes fremgangsmåte for å endre markagrensa på Ravnkollen


30. mai 2014: Høringsuttalelse: Oslo kommunes høringsutkast ”Kommuneplan for Oslo. Oslo mot 2030”


19. mai 2014: Høringsuttalelse: Planforslag Lillomarka arena, detaljregulering med konsekvensutredning


18. mai 2014: Oslo by: Nei til anleggssoner i Oslomarka”


7. mai 2014: Høringsuttalelse: søknad om tillatelse til opprydding og fjerning av oljeforurensede ved Huken pukkverk


1. april 2014: Innspill til FMOA til melding om oppstart av verneplanarbeid etter naturmangfoldloven § 37 for 18 områder innenfor markagrensen


Vedtatt på årsmøtet 26. mars 2014: Uttalelse om Ravnkollen


19. mars 2014: Bemerkninger til Bymiljøetatens ”Utkast til plan for skateboard-tilbud og anlegg i Oslo”


19. januar 2014: Brev til BYM om ødelagt løypetrasé langs Alna, turvei D9, Grorud


9. januar 2014: Bemerkninger ved oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning og planprogram, Linderud leir


15. oktober 2013: Uttalelse til VAV om rehabiliteringen av dammen i Steinbruvann


Juni 2013: Sommerhilsen til medlemmene i Lillomarkas venner


9. mai 2013: Fortsatt protest til byrådsleder og OL-etaten mot OL-arena for skiskyting og paralympics ved Linderud.


23. april: Protest til byrådsleder og OL-etaten mot OL-arena for skiskyting og paralympics ved Linderud


15. februar 2013: Innspill til Statnetts nettplan for Stor-Oslo


5. april 2013: Klage over Oslo kommune, Plan- og bygningsetatens vedtak i Hukensaken


14. februar 2013: Brev til MD om sykkeltraseen Lilloseter - Sinober - Burås, som er under planlegging


Søknader fra Lillomarkas Venner:

15. januar 2015: Søknad til BYM om tilskudd til frilufts- og naturvernorganisasjoner

14. januar 2014: Søknad til BYM om tilskudd til frilufts- og naturvernorganisasjoner

August 2013: Søknad til Grorud bydel om kultur- og frivillighetsmidler høsten 2013

Februar 2013: Søknad til Grorud bydel om kultur- og frivillighetsmidler våren 2013

14. januar 2013: Søknad til BYM om tilskudd til frilufts- og naturvernorganisasjoner

           

Epost:post(at)lillomarkasvenner.no